Den stramme økonomien i Giske får konsekvensar:

Barneskule kuttar symjeundervisning og fjernar fem stillingar

Den økonomiske situasjonen ved Valderøy barneskule er dramatisk, ifølgje rektoren. Torsdag sende han ut eit skriv til alle føresette ved skulen.

BEKYMRA REKTOR: Terje Austnes skriv i brevet til dei føresette at «det ikkje er kjekt for ein rektor som vil barna sitt beste å fjerne tilbod som ein veit elevane treng». Valderøy barneskule manglar nemleg tre millionar kroner for å oppretthalde dagens drift.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Der kjem det fram at den økonomiske situasjonen i Giske er så dårleg at Valderøy barneskule manglar tre millionar kroner.