Dette sier ny studie:

Søvn langt viktigere enn trening for akademisk prestasjon

Forskerne fant ingen sammenheng mellom trening og karakter. De som over tid sover nok, har derimot en stor fordel, konkluderer de.

Amerikansk studie: Rapporten målte vanene til hundre studenter ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), der Grossman jobber.   Foto: Petr Kratochvil (illustrasjonsbilde)

Nyheter

Professor Jeffrey Grossman forsket egentlig på hvordan fysisk trening påvirker akademiske prestasjoner. Han og kollegene fant ikke den sammenhengen mellom fysisk aktivitet og hjernekraft de hadde antatt å finne. Det forsøkene derimot viste, var at antall timer søvn direkte påvirket forsøkspersonenes karakterer.