Slik foreslår rådmannen å fordele festivalstøtten i 2020

Matfestival får mest, ettersom festivalen er sikra samme støtte over tre år. Båtfestivalen ligger an til kutt i støtten, mens rådmannen mener Fjord Cadenza holder et så høgt nivå at en bør få festivalen inn som en egen post i kommunens budsjett.

Ålesund båtfestival: Årets program legger vekt på kulturarv og historie, sikkerhet til sjøs, svømmeopplæring, kulturtilbud og inkludering, ifølge søknaden. Rådmann Astrid Eidsvik er usikker på om festivalen evner å gjøre maritim kulturarv til sitt hovedformål.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Totalt har det kommet inn ti søknader om festivalstøtte. I tillegg kommer Matfestivalen og Seniorfestivalen, som mottar treårig støtte.