Demensforeningen reagerer sterkt på forslag til nedleggelse:

– Mange svært sjuke som blir berørte

– Bare tanken på at sengeposten kan bli lagt ned er helt utrolig, sier Inger Storheim i Ålesund og omegn demensforening. Hun tenker spesielt på pasienter med alvorlig demens.

Blir engstelige: – Bare at det snakkes om å legge ned sengeposten gjør at mange blir engstelige. Hva blir det neste? Hvordan blir oppfølginga av våre kjære? sier Inger Storheim, i Ålesund og omegn demensforening.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Ålesund og omegn demensforening reagerte med sjokk og vantro på nyheten om at alderspsykiatrisk sengepost på Sunnmøre er nedleggingstruet.

«Det er heilt meiningsløst. Vi vet at det med årene vil bli flere pasienter, og kan ikke forstå at en nedlegging skal skje», skriver foreningen i et brev til styret i helseforetaket, media og ordfører.

Ifølge foreningen, som representerer 64 medlemmer i Ålesund og nabokommunene, skaper diskusjonen om nedlegging utrygghet hos pasienter, pårørende og helsepersonell.

Bakgrunn:

Kutt i sykehuspsykiatri – kan ramme sengepost for demente:

Døgnpost for alderspsykiatri kan bli lagt ned i Ålesund

Klinikk for rus og psykiatri må gjennom nye kuttrunder. Det kan blant anna ramme alderspsykiatrisk sengepost på Sunnmøre.


Inger Storheim sitter i styret i demensforeninga, og har tidligere blitt hedra for sin livslange innsats for demente i Ålesund. Hun er pensjonert geriatrisk sjukepleier (geriatri er læren om sjukdommer relatert til alderdom).Spesielt tilrettelagt

Da alderspsykiatrisk seksjon åpna dørene i Ålesund i 2008, var det stor glede, husker hun.

– Jeg var sjøl i jobb på Skarbøvik sjukehjem da. Vi var veldig glade for å endelig få et slikt tilbud i Ålesund,sier hun.

Pasienter og ledsagere slapp å reise over fjorden til Hjelset og kunne få behandling i et bygg som var spesielt tilrettelagt, med godt kvalifisert personale, forteller hun.

– Mange svært sjuke vil bli berørte. Også pårørende og annet helsepersonell, som i dag får gode råd og tips til oppfølging av pasientene, sier hun.

– Ikke kapasitet hos kommunen

Sengeposten har åtte sengeplasser.

– Jeg hører snakk om å flytte pasientene til en vanlig psykiatrisk avdeling. Det blir mye uro og for mange inntrykk for en med demens, sier Storheim, som skryter av området de har på sengeposten med egen sansehage.

På spørsmål om hun tror kommunen og sjukehjemma kan følge opp disse pasientene, er svaret bastant nei.

– Personalet har kompetanse som er helt unik, sier hun.

Hederspris: Eva Vinje Aurdal ga Inger Storheim og demensforeningen Ålesund kommunes hederspris i 2018. Storheim   Foto: Marius Simensen

Å styrken den polikliniske aktiviteten er bra, men kan ikke bøte på tapet av en sengepost, mener Storheim.

– Der får de tett oppfølging over tid, og får prøve ut ulike typer medisiner og miljøterapi. Noen ligger 4-12 uker, enkelte må ha lengre tid også, sier Storheim.

– Dette er folk som tidligere har vært ressurssterke, som har jobbet og stått på, og som får en demenssjukdom som gjør at personligheten endrer seg. De er ikke i stand til å ta vare på seg sjøl og krever mye oppfølging, sier hun.Ordfører: Bekymringsfullt

– Kommentaren min er egentlig et eineste stort sukk på vegne av kommunene, sier ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) i Ålesund. Hun har fått flere henvendelser fra folk som reagerer, og sier hun vil kreve at de tar kommuneperspektivet med i sin vurdering.

Hun stiller også spørsmålstegn ved om dette kan være et brudd på samarbeidsavtalen mellom helseforetaket og kommunene. Aurdal mener avtalen handler om mer enn at kommunene skal ta på seg ansvaret til spesialisthelsetjenesten uten vederlag.

– Frykten min er at de vil dytte ansvaret for en spesialisthelsetjeneste de har bygd opp over på kommunene, sier Aurdal.


Ordføreren bekymra for kutt:

Klinikksjefens svar til ordfører Eva Vinje Aurdal: – Kommunene vil bli tatt med i prosessen

Klinikksjefen understreker at nedlegging av alderspsykiatrisk sengepost kun er ett av flere forslag som vurderes.


– Til sist er det innbyggerne som vil lide. Det er bekymringsfult om de som vi tidligere har henvist til, ikke har det tilbudet lenger.

Per i dag er ikke kommunene rigga til å ta på seg ansvaret, sier ordføreren.Klinikksjef Karl-Arne Remvik på klinikk for psykisk helse og rus, viser til sine uttalelser til Sunnmørsposten før helga og sier det ikke har vært noen utvikling siden da.

Da sa han at omstilling av drifta av alderspsykiatrisk sengepost var et av tiltaka som er til vurdering. Han vil ikke utdype hvilke andre tiltak ledelsen ser på. Klinikken må finne tiltak for å spare 15 millioner kroner i tillegg til at det allerede er gjort kutt på 9 mill.


Ålesundsordføreren skrev under på avtale

Blir demensvennlig by

Ålesund har forpliktet seg til å bli en demensvennlig kommune.