Denne gongen må I.P. Huse seie opp folk

– Vi har ikkje fått den oppgangen som var forventa, seier dagleg leiar Morten Hopland.

Morten Hopland ved I.P. Huse AS. Arkivfoto: Johan Behrentz  Foto: Johan Behrentz

Nyheter

Det er ikkje kjend kor mange av dei 112 tilsette som no blir oppsagt hos I.P. Huse på Steinshamn.