Innstilt på Eidsdal - Linge

Nyheter

Fjord 1 melder at ferjesambandet Eidsdal - Linge, på fylkesveg 63, er mellombels innstilt tysdag ettermiddag.

Årsaka skal vere tekniske problem.

Klokka 15.47 melder selskapet om normal drift frå klokka 16.