Nyutnemnt samferdselsminister Hareide vil oppleve stort trykk frå Nordvestlandet:

Pressar på for svar om Hafast, Møreaksen og skipstunnelen

Fredag vart Knut Arild Hareide (KrF) ny samferdelsminister. Leiarane for dei store samferdselsprosjekta på Nordvestlandet har allereie kalla Hareide inn til møte.

Ny samferdelsminister: Knut Arild Hareide vil truleg få press på seg til å få realisert fleire store prosjekt på Nordvestlandet.   Foto: Carina Johansen

Nyheter

– Hareide er frå Vestlandet og kjenner utfordringane her godt. Vi ønskjer å få til eit møte med han, og aller helst her oppe.