Ny folkehøgskole stiller strenge krav til privatliv hos dei tilsette

Sjøholt Folkehøgskole er i gang med å finne tilsette til skulestart til hausten, og dei som ønskjer å være tilsett ved skulen må skrive under på eit verdidokument, der dei pliktar å halde seg til dette.

Den gamle "husmorskulen" på Sjøholt skal bli til folkehøgskule.  

Nyheter

Det er Indremisjonsforbundet (Imf) som opprettar folkehøgskulen.