Studentmåling:

Likar seg stadig betre i Volda

For andre året på rad får Høgskulen i Volda betre tilbakemelding frå studentane enn året før. Men dei er framleis under landsgjennomsnittet.

Høgskulen i Volda, Berte Kanutte-bygget. (Arkivbilde)   Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Det melder skulen sjølv på heimesida si, og viser til Studiebarometeret 2019.