Sunnmøring ble dømt til fengsel i ni år og seks måneder:

Krever frifinnelse for voldtektsanklager

Mens statsadvokaten opprettholder sin påstand om fengsel i ni år for en overgrepsdømt sunnmøring, mener forsvareren at mannen må frifinnes for de alvorligste tiltalepunktene om forsøk på medvirkning til voldtekt av barn.

Advokat Tore Johan Sørland i aksjon under ankesak i Frostating lagmannsrett.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Sunnmøringen som i september 2019 ble dømt til fengselsstraff i ni år og seks måneder, anket den delen av dommen som omhandlet forsøk på medvirkning til voldtekt av barn. Sunnmøre tingrett mente i sin dom at mannen bevisst hadde betalt og oppfordret personer i Asia til å begå overgrep mot mindreårige barn og streame dette direkte til sunnmøringen. Dette anket mannen i 50-årene fra søre Sunnmøre da han hevder at han aldri har sett direkte overgrep mot barn.