Ferjepriser:

Samferdselsministeren til VG: – Sterkt bekymret for de prisene jeg ser nå

– Det er ikke tvil om at jeg er sterkt bekymret for de prisene jeg ser nå, sier den ferske samferdselsministeren Knut Arild Hareide (KrF) til VG.

Biler kjører ombord i bilferja "Lote" på Solavågen ferjekai. Den kraftige økningen i ferjetakster i Møre og Romsdal førte til sterke reaksjoner.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Den bekymringen deler jeg med fylkespolitikerne og fylkene som er sterkt berørt, sier samferdselsministeren til VG.

Hareide sier at han vil gå i dialog med fylkene, men presiserer at det er de som bestemmer ferjeprisene.

Han mener det er viktig at man fortsatt får tatt klimavennlige investeringer, der mange fylker har tatt et stort løft.

– Det kan ikke være sånn at vi ikke får tatt den type klimaløft, så vi må finne løsninger her, sier Hareide. Som ikke sitter med noen løsning, men håper dialogen vil gi resultater.

Knut Arild Hareide (KrF) overtar etter Jon Georg Dale (Frp), etter at Frp trakk seg ut av regjeringen.   Foto: Fredrik Varfjell

Den nye distrikts- og digitaliseringsministeren, Linda Hofstad Helleland (H9, har allerede vært i kontakt med aksjonen mot økte ferjetakster i Møre og Romsdal og sagt at hun ønsker et møte. Hun ville også prøve å få med seg samferdselsministeren.

Ny statsråd vil møte folka bak ferjeaksjonen

Kanskje kjem også den nye samferdselsministeren oppover.Randi Walderhaug Frisvoll (KrF) har hatt samtaler med den ferske samferdselsministeren

– Hareide kjenner utfordringene i fylket

Randi Walderhaug Frisvoll har bedt samferdselminister Knut Arild Hareide om et besøk til Møre og Romsdal.


Ap ber regjeringen bla opp

Arbeiderpartiet mener at regjeringen allerede i revidert nasjonalbudsjett bør komme med ekstrabevilgninger for å få ned ferjeprisene.

– Resultatet av den politikken regjeringen fører, er en oppskrift på å bygge motstand mot det grønne skiftet, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til NTB.

– Ved å sende strømregningen for elektrifisering av ferjene direkte til kystbefolkningen skaper man bare motstand mot den viktige kampen mot klimaendringene, mener han.

Forslaget ble lagt fram for Stortinget torsdag, men fikk ikke flertall.

Ap krever nå at regjeringen legger fram et forslag om midler til fylkeskommunene for å redusere ferjetakstene og «sikre overgang til lav-/nullutslippsferjer på en måte som ikke belaster alminnelig reisendes utgifter.»

– Det har pågått et ferjeopprør i ukes- og månedsvis, der helt vanlige familier er blitt påført en ganske stor økning i utgifter som de er nødt til å ha, fordi de må ta ferje for å pendle til jobben, dra på skole eller fritidsaktiviteter, sier Hadia Tajik til NTB.


Makspris er berre eitt av fleire alternativ:

Vurderer ulike måtar å få ned ferjeprisane på


Hun mener regjeringen så langt bare har toet sine hender og bedt fylkene ordne opp selv.

– Men realiteten er at regjeringen har gitt fylkeskommunene for lite penger til å drifte sine oppgaver og til å legge om til lav- og nullutslippsferjer.

– Regjeringen mener dette er et fylkeskommunalt ansvar, og det er vel rødgrønt styre i flere av kystfylkene?

– Det ville vært lettere for fylkene å holde ferjetakstene nede hvis de hadde økonomiske rammer som gjorde det mulig for dem, sier Tajik, som viser til at Ap har lagt inn en halv milliard mer til fylkene enn regjeringen i sitt alternative budsjett, samt nesten 100 millioner mer til investeringer i elferjer.


Nyutnemnt samferdselsminister Hareide vil oppleve stort trykk frå Nordvestlandet:

Pressar på for svar om Hafast, Møreaksen og skipstunnelen

Fredag vart Knut Arild Hareide (KrF) ny samferdelsminister. Leiarane for dei store samferdselsprosjekta på Nordvestlandet har allereie kalla Hareide inn til møte.


Senterpartiet har allerede foreslått å be regjeringen utrede en nasjonal maksimalpris for båt- og ferjebilletter i forbindelse med revidert budsjett. Sp vil at staten fullt ut skal kompensere fylkenes inntektstap ved innføring av en slik ordning.

Partiet har også foreslått at staten fullt ut må ta merkostnaden ved klimaomstilling av fylkenes hurtigbåt- og ferjetrafikk.

Solberg: – Urimelig

Statsminister Erna Solberg (H) sier til NTB at hun har stor forståelse for at folk opplever de høye ferjeprisene som urimelige.

– Men det er altså Ap og Sp som styrer samtlige av de fylkene som nå har trøbbel. Det er de som har valgt å sette opp prisen, sier hun.Solberg viser til at regjeringen i 2018, i forbindelse med omlegging til en grønnere ferjepark, satte av 100 millioner kroner mer til ferjer i fylkene og endret kostnadsnøkkelen.

– Det er basert på en beregning av det grunnlaget vi hadde da. Men jeg har sagt at vi kan gjøre nye beregninger, sier Solberg.


Hareide: Det må lønne seg å reise miljøvennlig

De som reiser kollektivt og miljøvennlig, bør ikke straffes økonomisk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).Jon Georg Dale ut av regjeringen

– Vi har satt tydelige spor innen samferdsel

– Vi har satt tydelige spor i transportsektoren. Spor som vil bli stående, mener samferdselsminister Jon Georg Dale.