Usikre på bidraget

– Sjøholt folkehøgskole bryt etter det vi kan forstå, ikkje med lova. Men vi er usikre på om slike skular bidrar til å skape eit inkluderande samfunn.

Det er viktig å tenkje over kor mykje vi skal regulere og tolerere, og kva utilsikta konsekvensar det kan få om vi ikkje er tolerante, seier Gerd Botn Brattli, leiar av Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal. Her under haustens demonstrasjon i Molde.   Foto: Staale Wattø

Ein kan spørje seg om vi ville brukt same skytsa om det var muslimane som ynskja å opne religiøse skular.

Gerd Botn Brattli
Nyheter

Det seier leiar for Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal, Gerd Botn Brattli.