Denne badestranda skal få toalett

Hellesylt Ungdomslag (HUL) vil unngå at området rundt badehuset og stranda i bygda blir tilgrisa av folk i naudsynte ærend. Difor planlegg dei eit toalettbygg.

Får do: Badehuset på Hellesylt.  Foto: Terje Engås

Nyheter

Det er er nettstaden hellesylt.info som skriv dette. Dei fortel at saka var oppe på årsmøtet i HUL, og badehusstyret fekk her fullmakt til å jobbe vidare med planane.