Fråverande vinter fører til tøffe tider

– Dårlege tider for sportsforretningane

Venter på vinteren: Kenneth Nydahl ved Intersport seier at den fråverande vinteren pregar salet.  

Nyheter

(Møre-Nytt): Plussgrader, regn og vind kan i stor grad summere opp vinteren så langt. Det får sportsbutikkane merke.