Selvmord:

– Viktig med ulike behandlingsalternativer

– Selvmord er et bredt og komplekst felt der ikke alle typer behandling passer for alle.

Tar til orde for ulike behandlingsopplegg: Ragnhild Opskar i LEVE.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det sier Ragnhild Opskar, som leder LEVE i Møre og Romsdal. Hun er glad for at det finnes et tilbud om DBT-behandling for voksne i fylket, men skulle ønske at også ungdom kunne få tilbud om behandlingen.