Loen Skylift vann over staten

Loen Skylift AS har vunne rettssaka dei reiste mot Skatteetaten, og staten må betale kostnadene selskapet har hatt med saka.

Turvegar: Loen Skylift AS har hatt store utgifter med turvegane på Hoven. No har tingretten slått fast at selskapet som driv pendelbana har krav på frådrag for utgiftene - i motsetning til det Skatteetaten meinte.  Foto: Arkiv

Nyheter

Sogn og Fjordane tingrett har vurdert spørsmålet om Loen Skylift har krav på frådrag for inngåande meirverdiavgift knytt til kostnader med å etablere turvegnett på Hoven.