Økt snøskredfare

Fredag 21.02 er det meldt betydelig snøskredfare på Sunnmøre.

Kraftig vind gjør at snøskredfaren økes til faregrad 3- betydelig - fra torsdag av.   Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Den økte snøskredfaren gjelder også lørdag, ifølge varselet på varsom.no.

Kraftig vind kan flytte ny og gammel snø og danne ferske fokksnøflak som kan påvirkes av skiløpere.

– Det er mye snø tilgjengelig for vindtransport, så i områdene hvor det kommer mest snø kan skredene bli større. Den eldre fokksnøen vil nå være vanskeligere å løse ut, men må fortsatt tas hensyn til. Under mildværsgrensa kan våte snøskred forekomme, står det i varselet.


Plutselig skjedde det som ikke skulle skje

9. mars 2019 ble minst åtte skred utløst av skiløpere på Sunnmøre. Hva skjedde egentlig med snøforholdene den dagen?