Vigra er en av få flyplasser med overskudd

Ålesund lufthavn, Vigra hadde i 2019 et overskudd på 26,2 millioner kroner og er en av åtte Avinor-flyplasser med overskudd.

Fornøyd: Tor Hånde, lufthavnsjef i Avinor på Ålesund lufthavn, Vigra.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det skriver lufthavnsjef Tor Hånde i ei pressemelding mandag morgen. Han forteller at driftskostnadene går ned, mens de kommersielle inntektene øker.

2019-resultatet er 3,4 millioner kroner høyere enn resultatet året før. Av Avinors 43 lufthavner, er Vigra en av de 8 lufthavnene som kan vise til et positivt økonomisk driftsresultat, ifølge Hånde.

Han skriver at avgiftsinntektene til lufthavna ble redusert med over 600.000 sammenlignet med 2018, til tross for at antall passasjerer økte. Årsaken er at nivået på luftfartsavgiftene ble redusert fra 2018 til 2019.

Flyplassens kommersielle inntekter økte med 2,6 millioner i 2019, og driftskostnadene ble redusert med 1,4 millioner.