Senterpartiet snur

Flertall for å kutte ferjeprisene til sommeren

Senterpartiet sier ja til å kutte ferjeprisene. Dermed er det flertall i fylkestinget for billigere ferjer. Men hvor store kutt Senterpartiet blir med på vil de ikke si.

Leder i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp) og Frank Sve (Frp) har vært i høylytt diskusjon om ferjepriser.  Foto: Geir H. Strand

Nyheter

– Vi sier ja til å redusere ferjetakstene. Hvor mye vi klarer å få til avhenger av hva vi kan få av ekstramidler fra staten, sier Sps Leder av samferdselsutvalget, Kristin Sørheim.