Skummelt for utsiktssultne

Bussjåfør etterlyser strøing

Etter en skummel opplevelse med turistbuss opp til Fjellstua, kommer en bussjåfør med et hjertesukk.

Utsikt: Ålesund by sett fra Fjellstua en morgen i januar 2020  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Hjertesukket er sendt til Ålesund kommune, adressert til "rette vedkommende". I slutten av februar kjørte han turister til det han definerer som "vakre Fjellstua".

Denne dagen har han et megastort hjertesukk til vintervedlikeholdet. Det var vekslende føre og i siste bakken opp mot Fjellstua var det speilglatt "klink is".

– Problemet er at vi kommer så langt frem i bakken, før vi oppdager hvordan føret er ned, skriver han og forteller hvordan bussen med turister i sklei ned bakken.

– Ikke noen hyggelig opplevelse for noen, og heller ingen god reklame, mener han. Han er fullt klar over ansvaret som sjåfør, men peker på ønsket om å vise fram Ålesund fra sin beste side. Også en annen turistbuss fikk problemer mens han var der.

– Mitt håp er at vinterhalvåret må det legges inn rutine med å kjøre en runde med strøbil om morgenen, før trafikken starter, skriver han i brevet til Ålesund kommune.