Vil bygge boligblokker og næringsbygg på Holssletta

Allerede i 2006 ble rammesøknaden til et nytt næringsbygg på Holssletta godkjent, men det ble ikke igangsatt. Nå er planene videreutviklet.

Holssletta: Skisse av nye Holssletta næringspark i Breivika, øst for Bygger'n. Et nytt næringsbygg mot E136 og nye boligblokker sør på eiendommen. Bygging forutsetter riving av dagens næringsbebyggelse som er av eldre karakter.   Foto: Sandbakk & Pettersen Arkitekter AS (Illustrasjon)

Nyheter

Sandbakk & Pettersen Arkitekter AS har nå bedt Ålesund kommune om et oppstartsmøte, på vegne av tiltakshaver, som er Eiendomspartner AS. Dette vedrørende reguleringssaken for byggeprosjektene øst for Bygger'n på Holssletta.