Må hensynta folk, fisk og elvemuslinger

Brødr. Sunde må fjerne omstridt vannledning i Brusdalselva

Helt siden 2012 har det vært uenighet mellom Brødr. Sunde og myndighetene rundt vannledninga bedriften har lagt åpent i Brusdalselva. Nå har departementet konkludert.

Fjernes: Vannledinga til Brødr. Sunde via Brusdalselva må fjernes. Det er den endelige konklusjonen fra Olje- og energidepartementet. Klagesaken har pågått i mange år, da bedriften synes det blir dyrt å grave den ned. Bildet er fra 2012.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Brødr. Sunde har helt siden 1960-tallet hatt vannuttak fra Brusdalsvatnet til fabrikken i Borgundfjordvegen i Spjelkavikbukta, via en vannledning som ligger åpent nedover blant anna Brusdalselva.