Minst 76 ansettelser i skolen stoppes

– Et faktum at vi må redusere lønnsutgiftene

Kommunalsjef for skole i Ålesund kommune, Bjørn Ivar Rødal, kan ikke garantere at det ikke blir oppsigelser i skolesektoren når kommunen må spare penger på lønnsutgifter.

Skole: Kommunalsjef for skole i Ålesund kommune, Bjørn Ivar Rødal, kan ikke garantere at det ikke blir oppsigelser i skolesektoren når kommunen må spare penger på lønnsutgifter.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Etter at økonomisjefen i Ålesund kommune, Lars Fylling, opplyste formannskapet om budsjetter og regnskapsprognoser for den nye kommunen ble det innført full ansettelsesstopp. Det var fordi prognosene viste at det vil bli betalt ut 122 millioner kroner mer i lønn til kommuneansatte enn det er budsjettert med. Denne prognosen var basert på lønnsutbetalingene i februar måned. Da beskjeden kom var skolene i Ålesund i gang med 76 ansettelser.