Forsøker å få orden på merforbruket i Ålesund kommune:

30 millioner mindre til helse og omsorg

Skolene får 30 millioner kroner mer - helse og omsorg 30 millioner mindre.

Omfordeler: Ålesund kommune bruker for mye penger, og kommunedirektør Astrid Eidsvik vil omfordele pengene på driftsbudsjettet.  Foto: Marius Simensen.

Nyheter

Det er et forslag fra kommunedirektør Astrid Eidsvik som formannskapet i Ålesund må ta stilling til over helga. Driftsnivået i den nye kommunen er ifølge Eidsvik ikke bærekraftig i det lange løp, og noe bør skje nokså kvikt.