Fylkeskommunen:

Kulturarrangørar slepp å betale tilbake tilskot

Møre og Romsdal fylkeskommune kjem ikkje til å krevje tilbake tilskot til kulturarrangement som no blir avlyst på grunn av koronaepidemien.

  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Det melder fylkeskommunen i ei pressemelding.

Kommunar og organisasjonar som har motteke fylkeskommunale tilskot må ikkje gi beskjed ti lfylkeskommunen om avlysinga p åførehand, men må nemne avlysinga i rapport og rekneskap som dei sender inn på vanleg måte.


Ber publikum om støtte til kulturlivet:

Ber publikum om å støtte kulturlivet: — Ikke krev pengene tilbake

Artister og kulturarbeidere står brått uten inntekt som følge av koronautbruddet. Jazzartist Natalie Sandtorv er en av flere som ber publikum om å la være å kreve penger tilbake for kansellerte arrangement framover.


Dei får dekka alle utgifter det er gitt tilskot til, sjølv om tiltaket ikkje er gjennomført, skriv fylkeskommunen.

- Dette inkluderer også budsjetterte utgifter til førebuing og sjølve gjennomføringa av tiltaket, til dømes utgifter til utøvarar eller artistar. Alle utgifter må dokumenterast i rekneskap og rapport på same måte som elles, etter vilkåra for støtta, står det.

Fylket vil også godta utsetting av arrangement.


Virke ber om kompensasjonsordning for kulturarrangører

Virke kultur og opplevelse er godt fornøyd med de nye permitteringsreglene, men savner en kompensasjonsordning for arrangører som rammes av avlysninger.