Barneverntjenesten om koronasituasjonen:

– Mer vrient å fange opp barn som har det vanskelig

Antallet bekymringsmeldinger til Ålesund og Fjord barneverntjeneste har ikke økt som følge av koronasituasjonen, men virksomhetslederen er usikker på om det gjenspeiler det faktiske bekymringsnivået.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Sara Johannessen Meek / NTB scanpix

Nyheter

– Om vi har fått flere bekymringsmeldinger den siste tida enn ellers? Nei, det har vi ikke.

Det sier virksomhetsleder Lene Solheim ved Ålesund og Fjord barneverntjeneste.

At Sunnmørsposten har tatt kontakt skyldes indirekte at Barneombud Inga Bejer Engh tidligere denne uka gikk ut og ba myndighetene sørge for at sårbare barn får den hjelpa de trenger og har rett på også nå. Vi vil rett og slett høre hvordan barneverntjenesten opplever koronasituasjonen. Etter å ha gitt uttrykk for at hun er glad for at barnevernet og helsetjenestene har beredskap for barn som sliter, sa barneombudet blant anna følgende i et intervju med NTB:

– Så håper jeg at alle som jobber med utsatte og sårbare barn og unge blant annet i skole, barnehage og barnevern, nå gjør det lille ekstra for dem. Dere er utrolig viktige for barna nå framover. Ta en telefon og sjekk hvordan det går med noen du er bekymra for, het det.


Justisministeren bekymret for sårbare barn

Når skoler og barnehager er stengt, får barn som er utsatt for vold hjemme det enda verre, sier justisminister Monica Mæland (H), som ber alle voksne følge med.Barneombudet ber myndighetene sørge for at sårbare barn får hjelp

Myndighetene må sørge for at de sårbare barna får den hjelpen de trenger og har rett på, sier barneombud Inga Bejer Engh.


Om bekymringsmeldinger og faktisk bekymringsnivå

Etter først å ha gjort rede for at barneverntjenesten – også i den situasjonen vi er i nå, har mulighet til å ta imot bekymringsmeldinger heile døgnet, både på telefon og gjennom digitale løsninger, og videre at meldingene blir vurdert daglig, gir Solheim uttrykk for bekymring.

Virksomhetsleder: Lene Solheim i Ålesund og Fjord barneverntjeneste.   Foto: Privat

– Det er vanskelig å si om tallet på bekymringsmeldinger vi mottar gjenspeiler det faktiske bekymringsnivået. Vi er urolige for at det kan være vanskeligere å fange opp barn som har det vanskelig når fritidsaktiviteter, skoler og barnehager er stengt. Vi vet at for enkelte familier er hjemmesituasjonen krevende fra før, og at frykt for sykdom, økt stressnivå og konflikter ofte forsterker underliggende vansker. Mange familier har utfordringer med rutiner, kommunikasjon og samspill, rusbruk og aggresjon/vold. Vi vet at det lett blir konflikter når man lever tett på hverandre over tid. Vi er bekymret for hvordan konflikter møtes og at barn skal bli skadelidende av dette, sier hun.

– Barnevernvakten for Sunnmøre er åpen hele døgnet og vi håper at de som er bekymra tar kontakt, legger hun til.


Frykter mer familievold – politiet ber folk melde fra

Politiet frykter at stengte skoler kan føre til en økning i familievold, og at det kan være vanskeligere å plukke opp barn som har det vanskelig hjemme.


Full drift, men har gjort noen grep

Virksomhetslederen sier videre at den kommunale barneverntjenesten er i full drift, korona til tross, og at en arbeider for at ingen barn skal bli værende i omsorgssviktsituasjoner som følge av at viruset er i omløp. Men:

– Situasjonen er mer krevende enn ellers, ettersom vi både må ta hensyn til smittevern og at viktige samarbeidspartnere har lagt om driften. Vi har iverksatt tiltak for å avhjelpe situasjonen ved å være lett tilgjengelig på telefon og ved å ha lav terskel for råd og veiledning, sier hun.

Solheim forteller at det per nå er rundt 450 barn med vedtak om hjelpetiltak i Ålesund og Fjord barneverntjeneste.

– Vi opprettholder kontrolltiltak, samtaletilbud, møter og besøk hos de mest sårbare familiene, og også der det er mistanke om alvorlig omsorgssvikt. Hos andre utsetter vi noen direkte møter med barn og familier, og har heller tettere kontakt på telefon og Skype.


Barnevernet ønskjer besøksheimar

Ei spennande helg eller ein fin ettermiddag i ny og ne kan bety ein heil del for eit barn.


Tilbyr skole og barnehage til særlig sårbare barn

– Hvert barn med hjelpetiltak har egen kontaktperson i barneverntjenesten. Nå når skoler og barnehager er stengt har vi innført rutine med at kontaktpersonen er i kontakt med alle familier som har vedtak om hjelpetiltak på telefon minimum ukentlig og vi tilbyr samtaler med råd og veiledning til både barn og voksne. For mange av barna med hjelpetiltak i barnevernet har skole/barnehage, foreldre og barnevernet et etablert samarbeid rundt barnet. I de tilfellene der barna vurderes å være i en særlig sårbar situasjon, tilbys det nå skole og barnehage.

– Hvor mange gjelder dette?

– Det har jeg ikke oversikt over, ettersom tilbud gis etter hvert som vi vurderer barn har behov for det, sier Solheim. Det er opp til foreldrene om de vil benytte seg at tilbudet. Også barn av ansatte i barneverntjenesten kan få tilbud om dagtilbud slik at en kan opprettholde et godt tilbud.

– Noen barn som har hjelpetiltak som besøkshjem og støttekontakt, fikk ei midlertidig pause i tiltaka som smitteforebyggende tiltak. Vi er nå i gang med å vurdere situasjonen for hvert enkelt barn om muligheten for å sette i gang tiltaka igjen. Det tas selvsagt hensyn til smittevern, i tråd med rådene fra FHI, før tiltak iverksettes igjen. Det samme gjelder barn som bor i fosterhjem og har fått utsatt samvær med foreldrene. Vi arbeider for å finne muligheter for at samvær gjenopptas på en trygg måte, avslutter hun.