Haramsøya:

Må ta omsyn til covid-19 før anleggsstart

Zephyr AS jobbar med ein anleggsplan, og må ta viruset med i berekningane. Dagleg leiar håpar prosjektet er i gang i løpet av nokre veker.

Olav Rommetveit er adm.dir. i Zephyr AS. Selskapet er offentleg eigd av kommunar i det tidlegare Østfold, samt fylkeskommunen Viken.  Foto: Zephyr

Nyheter

«Helse og sikkerhet for lokalsamfunnet og arbeidere på anlegget er førsteprioritet», skriv dagleg leiar Olav Rommetveit i ei pressemelding.