Denne kommunen har flest permitterte

860 personar i Sykkylven, eller 21,8 prosent av arbeidsstyrken, har søkt om dagpengar på grunn av permittering. Det viser dei ferskaste tala til NAV Sykkylven.

Sykkylven er på topp i permitteringar.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

– Dette viser at vi har ein svært sårbar industri i Sykkylven, der bedriftene er avhengige av kvarandre, seier Karoline Lied, Nav-leiar i Sykkylven og Stranda.