Fagfolk svarar på spørsmål frå gravide:

– Dersom smitteførekomsten i befolkninga aukar, kan det bli vurdert ytterlegare innstramming

Tiltaka rundt fødsel og barselopphald ved sjukehusa i Møre og Romsdal har skapa forvirring og usikkerheit blant gravide. Her kan dei få svara dei leitar etter.

SVARAR: Bodil Otterlei Fjørtoft kjem med svar og gode råd til dei som skal føde under korona-krisa.  Foto: Hjørdis Kristin Skaar, Nordre.

Nyheter

Tema som sjukehustiltaka, føde- og barseopphald i korona-krisa og oppfølging i tida etter fødsel har skapt debatt og spørsmål blant gravide i fylket. Desse spørsmåla har vi stilt fagfolk.