Næringssjef:

– Gebyret skal ikkje ta knekken på næringslivet

– Kommunen må få tilbakemeldingar på korleis dette slår ut, seier Inger Synnøve Remme, næringssjef i Ålesund kommune.

Open for forslag: Ting som er gjort no er ikkje hogd i stein, seier næringssjef Inger Synnøve Remme i Ålesund kommune. – Om det viser seg at dette ikkje går må vi sjå på det på nytt, seier ho.   Foto: Ålesund kommune

Nyheter

– Når fem kommunar har blitt til ein får nokre høgare og nokre lågare gebyr enn før, seier næringssjefen i Ålesund kommune.