Visste ikke at råtnende fisk og maursyre lager giftige gasser

Mannen døde av giftig gass da han skulle rengjøre en ensilasjetank på fabrikktråleren «Nordstar». Rederiet hadde ikke risikovurdert ensilasjeproduksjon, lagring og rengjøring av tankene, viser rapporten fra Havarikommisjonen.

End­te fa­talt: «Nordstar» fikk til­kalt red­nings­he­li­kop­ter, men da det kom fram var det al­le­re­de for seint. Li­vet til be­set­nings­med­lem­met sto ikke til å red­de. Ok­sy­gen­man­gel un­der ar­beid i en en­si­la­sje­tank opp­gis som år­sak. Bil­det er tatt i en an­nen sam­men­heng, på uer­fiske.   Foto: Torbjørn Sørensen

Nyheter

Siste: