Tiltakspakke fra regjeringen:

Kutter ferjetakstene med 20 prosent

Ferjetakstene kuttes med 20 prosent og innbetalingen på autopass kortet reduseres med to tredjedeler. Det ligger i den nye tiltakspakken som Stortinget nå er enige om. Kuttet gjelder fram til 30 juni.

Billigere: Staten kutter ferjetakstene med 20 prosent. Tiltaket gjelder fram til 30 juni.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Det er viktig for både innbyggerne og næringslivet at vi nå får en takstreduksjon på riksvegferjene og at en reduserer kravet til forskuddsbetaling inn i autopass-ordningen, sier Frps Sylvi Listhaug.


Stortingsflertallet enige om nye koronatiltak

Flertallet på Stortinget er enige om flere tiltak mot koronakrisen. Kutt i arbeidsgiveravgiften og mer penger til kommunene, Nav og sykehusene er blant grepene.


Alle takster blir fra onsdag kuttet flatt med 20 prosent. Innbetaling til autopass-kortet reduseres fra 3.600 kroner til 1.200 kroner for en personbil. For varebil og bobil går det ned fra 14.300 kroner til 4.700 kroner, men for lastebil og vogntog fra 27.100 kroner til 9.000 kroner.

– Denne reduserte innbetalingen vil bety mye for transportselskaper med mange biler så nå vil få en god del lavere belastning. Dette betyr at pengene kan beholdes i selskapene og på bankkonto istedenfor å betales inn på forhånd.

I sum koster disse kuttene staten rundt 50 millioner kroner.


Ferjeprisene

Øker ferjetakstene med en sone - ikke to

Et flertall i samferdselsutvalget nøyer seg med å øke ferjetakstene med én sone fra 1. juli. Det opprinnelig forslaget var at takstene skulle økes med to soner.


Listhaug forutsetter også at fylket gjør det samme når det kommer til fylkesvegferjene.

Priskutt: Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug ber fylkene også kutte ferjetakstene.  Foto: Ole Berg-Rusten

– Dette blir opp til fylket selv å bestemme hvordan de disponerer pengene sine. Møre og Romsdal fylke gikk med store og uventede overskudd i fjor, og burde brukt noe av dette på å sette ned takstene på fylkesfergene. Fylkene vil nå få kompensert fra staten for de tapte billettinntektene i kollektivtrafikken, påpeker hun.

Regjeringen, Arbeiderpartiet, Senterpartiet SV og Fremskrittspartiet er nå enige om en tredje krisepakke. I pakken ligger det i alt fem milliarder kroner til kommunene og fylkene.

Staten forplikter seg nå til å dekke merutgiftene som kommunen har tilknyttet koronakrisen.

– Det er også viktig kommunene bidrar til å holde hjulene i gang gjennom de innkjøpene de foretar og at en setter i gang med mindre prosjekter innen vedlikehold for å på en måten gi oppdrag til næringslivet, påpeker Listhaug.

I pakken bevilges det også ekstra penger til vegvedlikehold og rassikring.

Dagbladet skriver at fylkene får en kompensasjon på en milliard kroner, mens kommunene får 3,7 milliarder.