Fylket sin krisepakke

Henter 175 krise-millioner fra fond

Krisepakken på 175 millioner kroner hentes fra fylket sine oppsparte midler. Prisene på fylkesvegferjene settes ned to takstsoner slik som på riksvegferjene fram til slutten av juni.

Fylkesutvalget behandlet tirsdag en egen krisepakke fra fylket. Bildet er fra den gangen fylkesutvalget kunne samles i et møterom.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Da fylkesutvalget møttes i videokonferanse for å behandle fylkeskommunedirektørens forslag til krisepakke klarte de ikke få på plass et enstemmig vedtak. Mens Stortinget stort sett har klart å få enstemmige vedtak om krisepakkene, delte fylkesutvalget seg i et forslag fra flertallet bestående av Ap, Sp, V, KrF og MDG, et forslag fra Frp og et eget forslag fra Høyre. Høyre og Frp sine forslag ble stemt ned.