Seier nei til oppstart av to nye friskular

Søknadar om oppstart av friskular i bygdene Tresfjord og Fiksdal får tommelen ned hos politikarane i formannskapet i Vestnes.

Tresfjord skule er nok ein gang i faresonen.  Foto: Arkiv

Nyheter

Søknadane handla om oppstart av friskule frå skuleåret 2021/22.