Pressekonferanse om koronasituasjonen

Se dagens pressekonferanse med regjeringa fra klokka 16.

Kl. 16: Pressekonferanse med justisministeren, kunnskapsministeren og helseministeren.

Nyheter

Livesending fra Justis- og beredskapsdepartementet. Justisministeren, kunnskapsministeren og helseministeren deltar.

Video: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon