Samrøystes vedtak i kommunestyret:

Larsnes Mek. får bygge hall på over 30 meter

Så er det endeleg avgjort: Larsnes Mek. får bygge ein dokkhall som er 130 meter lang, 33 meter høg og 40 meter brei.

Larsnes Mek. Verksted: På Holmen på Larsnes har det blitt drive verkstad sidan 1916. Namnet Larsnes Mek. Verksted vart tatt i bruk i 1981. Dagleg leiar for Larsnes Mek. er Jarle Gunnarstein, som sjølv bur på Larsnes. Styreleiar er Erik Høyvik, busett i Ørskog.  Foto: Einar Orten Trovåg

Nyheter

– Vi kan ikkje flytte eit verft som har vore der i over 100 år. Kva hadde Larsnes Mek. vore utan Larsnes – og omvendt?