Jobba med vindkraftsaker – vart ihuga motstandar

Tidlegare miljøkonsulent Tor-Amund Røsberg, meiner banda mellom konsulentselskap og vindkraft-utbyggarar er usunne. At Haramsøya skal byggast ut, medverka sterkt til at han sa opp eigen konsulentjobb.

Skifta stilling: Røsberg er tilsett som naturforvaltar i Ålesund kommune. Han er tydeleg på at han i denne saka uttalar seg som privatperson.   Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

Det tok ikkje lang tid før motstandarane varsla rettssak, etter at Olje- og energidepartementet den 24. mars godkjente planane for vindkraftverk på Haramsøya.