Nå går startskuddet for Haram vindkraftverk

2. juni skal gravearbeidet på Haramsøya starte.

Visualisering fra Ullasundet av vindparken med ny turbinplassering.  Foto: Zephyr

Nyheter

Det første som skal gjøres, er å lage anleggsveg for videre bygging. Selve vindturbinene blir ikke satt opp før i 2021. Administrerende direktør i Zephyr, Olav Rommetveit, forteller at selskapet vil starte med å bygge tilkomstveg. Den vil begynne ved ilandføringskai på Håneset, og gå opp på fjellet før den delvis blir til en utvidet versjon av dagens grusveg.