Se oversikt

Kommunene brukte 87 mill. på korona i mars

Kommunene på Sunnmøre og i Romsdalen brukte i mars mer enn 87 millioner kroner på korona. Utgiftene er sannsynligvis høyere, og dette gjelder kostnader som ikke dekkes av krisepakker fra Regjeringen.

Illustrasjonsfoto: En koronatest blir utført ved mottaket ved legevakta i Ålesund.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

I april ble kommunene bedt om å rapportere inn de økonomiske tapene som kom på grunn av koronakrisen til fylkesmannen. Både allerede påløpte og anslåtte kostnader skulle rapporteres. Kommunene fikk en rekke krisepakker fra Regjeringen, men det som skulle rapporteres nå var utgifter som havnet utenfor krisepakkene.