Kommunen ga bort tomt – nå vurderer de å kjøpe den tilbake: Vil unngå at den blir solgt på det åpne markedet

Omsorgsboligene på Skuggenhaugen har siden 1974 tilhørt foreningen Haug Boliger. Nå må bygningsmassen gjennom en omfattende oppgradering, og Ålesund kommune vurderer å kjøpe tilbake tomten som ble gitt bort gratis den gangen.

Skuggenhaugen: Haug boliger er et tilbud for personer med funksjonshemming.   Foto: Mona Skjong

Nyheter

Da tomten ble gitt bort i 1974 skulle den inneholde omsorgsboliger for personer med Cerebral Parese (CP), og på den tiden var det fylkeskommunens ansvar å ha et omsorgstilbud for disse personene. Siden da har kommunen blitt pålagt å ta over ansvaret for å gi funksjonshemmede forsvarlige omsorgstjenester.