Haram vindkraftverk:

Utbygginga er i full gang på fastlandet

Medan motstandarane på Haramsøya kjempar med nebb og klør, har ting gått roleg for seg der straumen skal førast iland.

Ilandføring: Haramsøya ligg på dette bildet bak dette fyret.   Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

Zephyr skal etter planen starte gravearbeid på Haramsøya tysdag 2. juni. Ein av grunneigarane på Haram, Hans Petter Thue, har plassert bilen sin på tvers over landbruksvegen utbyggaren skal nytte, for å hindre anleggsverksemda.