Strukturendringer for skoler og barnehager:

Kan ikke utelukke nedleggelser

Ålesund kommune må gjøre tøffe grep for å komme i økonomisk balanse. I klartekst kan det bli vanskelig å unngå nedleggelser og sammenslåinger av skoler, barnehager og institusjoner.
Nyheter

De fem kommunene som har slått seg sammen brukte alle mer enn budsjettet i 2019 – og har tatt med seg et driftsnivå som er altfor høyt inn i 2020. Stillingsstopp og kutt i lærerstillinger er trolig bare starten.