Bedre lekeplasser og gangveger:

Bør ditt nærområde prioriteres?

Takket være gullende god innsats fra frivillige, ble den offentlig nedprioriterte lekeplassen ved Kirkegata 33 omgjort til en innbydende oase. Nå foreslår Kirsti Dale (Sp) og Monica Molvær (H) at kommunen rekker ut hånden, og setter lokalt engasjement i system.

Vedlikehold: Kirsti Dale (Sp) nærmest og Monica Molvær (H) legger frem forslag i kommende formannskapsmøte. De ønsker etablering av en mal for å involvere innbyggerne og la kommunedelsutvalgene sette opp prioriteringslister over vedlikeholdsbehov for lekeplasser og friområder.  Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Etter oppslag i Sunnmørsposten om manglende vedlikehold ved lekeplassen i Kirkegata, har flere innbyggere tatt kontakt og tatt initiativ for å få satt i gang dugnader, forteller Kirsti Dale (Sp) og Monica Molvær (H).