Slik var dei hektiske timane då anleggsmaskinane til slutt fekk kome seg opp på Haramsfjellet

Det skjedde ikkje utan dramatikk, men i 14-tida torsdag kunne dei første gravemaskinane parkere på Haramsfjellet.

Vart fjerna Hans Petter Thue hadde stått på lenge, men torsdag vart bilen hans til slutt fjerna frå Haramsfjellvegen.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Tysdag for to veker sidan skulle eigentleg utbyggaren av vindkraftverket på Haramsøya i land med sine første maskiner.