Stryneelva langt ut over sine breidder:

Store jordbruksareal under vatn

Berre centimeter manglar på at vassnivået langs Stryneelva ligg på 50 års flaumnivå. Verre enn statistikk er kva dette betyr for dei som bur og driv næring langs elva.
Nyheter

(Fjordingen) Anders Kleppe jobba meir eller mindre døgnet rundt frå måndag 9. juni då han forstod at elva ville bli stor.