Brødr. Sunde

Bygger rørgate over Borgundfjordvegen

I enden av Borgundfjordvegen vil Brødr. Sunde bygge en rørgate over vegen.

Borgundfjordvegen: I enden av den gamle Borgundfjordvegen, som i dag er omlagt, vil Brødr. Sunde legge en rørgate over vegen.   Foto: Olset AS (Illustrasjon)

Nyheter

Det er tidligere sendt ut nabovarsel om tiltaket. Ålesund kommune har stilt spørsmål om tilstrekkelig høyde, risiko for påkjørsel og eventuell fare for forurensning. På vegne av Brødr. Sunde som tiltakshaver, har ingeniørfirmaet Rolf Olset AS gitt tilbakemelding om at høyden over vegen er 6,5 meter, og det er tatt hensyn til den aktuelle ferdsel som normalt vil foregå på vegen, og lagt inn marginer i forhold til høydekrav langs offentlig veg.