Dette snur opp ned på økonomien i HMR

Helse Møre og Romsdal kan få minst 200 millioner kroner mer hvert år, ifølge et notat til styret ved St Olavs hospital.

Sultefora: Mange har ment at Helse Møre og Romsdal har fått alt for lite penger etter at Magnussen-modellen ble innført i 2012. Fra 2022 kan det bli ei endring på det. På bildet ser vi Ålesund sjukehus.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Finansieringsmodellen internt i Helse Midt-Norge skal justeres. Mange har sikkert trodd at det er snakk om småpenger. Det er det neppe.