Her får lokalbefolkninga førsterett til plass på ferja

Pendlarar på ferjestrekninga Eidsdal-Linge får gå framføre turistane i køa.

Populær: Ferjestrekninga Eidsdal-Linge er ei av dei mest populære turiststrekningane sommarstid. I tillegg er det ein del som nyttar ferja dagleg i samband med jobbpendling.   Foto: Terje Engås

Nyheter

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal har nemleg vedteke ei ordning med fortrinnsrett for innbyggjarar som pendlar, og bedrifter i Fjord kommune som reiser regelmessig med ferja Eidsdal – Linge.