Nå antydes det opptil 220 mill. mer til Helse Møre og Romsdal

Helse Midt svarer: Dette kommenterer vi ikke.

KAN FÅ MER Å RUTTE MED: Styremedlem Bjarne Storset og styreleder Ingve Theodorsen (t.v.) kan få mye mer penger i årene framover etter en ny vurdering av finansieringsmodellen. De siste åra har det vært mange kutt i helsesektoren på grunn av stram økonomi. Spørsmålet er om Helse Møre og Romsdal egentlig burde fått mer i disse årene.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Opptil 271 millioner kroner mer til Helse Møre og Romsdal på bekostning av St Olavs hospital. Det kan bli resultatet av den planlagte omfordelinga i Helse Midt-Norge, skreiv Sunnmørsposten i går. Tallet ble lagt fram til styremøtet ved St OIavs hospital 18. juni. Helse Midt har bekrefta at tallet er korrekt gjengitt av Sunnmørsposten, men at utredninga fortsatt er i en prosess.