Helse Midt om omfordeling av helse-penger:

«Uheldig at et ufullstendig materiale legges til grunn for det offentlige ordskiftet»

Helse Midt-Norge vil ikke ha offentlig debatt nå om den planlagte omfordelinga til Helse Møre og Romsdal.

Tor Harald Haukås er kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge  Foto: Helse Midt-Norge

Nyheter